چاپ و ویراست جدید کتاب تبارنامه ایل پنجستون

زانا کوردستانی / چاپ دوم کتاب تبارنامه ایل پنجستون به بازار کتاب آمد.

چاپ دوم کتاب تبارنامه ایل پنجستون به بازار کتاب آمد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از ندای روشنفکران کرد، محمدجلیل بهادری، مولف خستگی‌ناپذیر این کتاب، در این ویراست، کتاب را با مطالب جدیدی آراسته، و آن را از اغلاط و اشتباهات پیشین، پیراسته است.

کتاب در قطع وزیری بە همت نشر زانا چاپ شدە است.

این کتاب را در کتابفروشی‌های معتبر ایلام و نیز در دفتر نشر زانا می‌توان تهیه کرد.

محمدجلیل بهادری، پیش از این آثار برجسته‌ی دیگری تالیف و منتشر کرده است که عمدتا حول محور زبان و ادب کوردی ایلامی بوده‌اند که از آن جمله می‌توان، به “بەێان دە ئاسوو” و “دەلیل و دڵبەر” لیسک زەڕین و … اشارە کرد. او  با تدوین دو اثر برجسته از استاد حشمت منصوری و نیز دو اثر در باب تاریخ ادبیات و نقد شعر کوردی، آنچه در توان داشته، مبذول کرده است.

✍ زانا کوردستانی