تبریک تولد

تبریک تولد رسانه ایرانیان اروپا به مناسبت تولد همکاران متولد مهر ماه (ویدئو)

آدمیزاد به یاد است و به یادگار ، به فصل است و به فاصله ها، ادمیزاد شکوه شور است و کلام ، پرواز نگاه است و اوج شعور و اینها ماندگارند در گذر عمر گذر عمرتان پر طمطراق و سبز

تبریک رسانه ایرانیان اروپا به مناسبت تولد همکاران متولد مهر ماه

**************

**********

***************
آدمیزاد به یاد است و به یادگار ،
به فصل است و به فاصله ها،
ادمیزاد شکوه شور است و کلام ،
پرواز نگاه است و اوج شعور
و اینها ماندگارند در گذر عمر
گذر عمرتان پر طمطراق و سبز

زادروزتان خجسته

تهیه و‌تنظیم‌: رسانه ایرانیان اروپا