تبریک رسانه به مناسبت تولد همکاران تیر ماهی (ویدئو)

ادمیزاد به یاد است و به یادگار ،
به فصل است و به فاصله ها،
ادمیزاد شکوه شور است و کلام ،
پرواز نگاه است و اوج شعور
و اینها ماندگارند در گذر عمر
گذر عمرتان پر طمطراق و سبز

زادروزتان خجسته

رسانه ایرانیان اروپا

*******************************


*******************************

IMG_8487