تبریک تولد برای همکاران مرداد ماهی رسانه ایرانیان اروپا

تبریک رسانه به مناسبت تولد همکاران مرداد ماهی(ویدئو )

آدمیزاد به یاد است و به یادگار ... به فصل است و به فاصله ها،

آدمیزاد به یاد است و به یادگار ،
به فصل است و به فاصله ها،
ادمیزاد شکوه شور است و کلام ،
پرواز نگاه است و اوج شعور
و اینها ماندگارند در گذر عمر
گذر عمرتان پر طمطراق و سبز

زادروزتان خجسته


رسانه ایرانیان اروپا

*****************************


*****************************

******************************
رسانه ایرانیان اروپا