تبریک زاد روز همکاران رسانه

video-output-577BDEBB-C968-4CD0-8CBC-82B8DC7F9E83 آدمیزاد به یاد است و به یادگار ، به فصل است و به فاصله ها، ادمیزاد شکوه شور است و کلام ، پرواز نگاه است و اوج شعور و اینها ماندگارند در گذر عمر گذر عمرتان پر طمطراق و سبز زادروزتان خجسته رسانه ایرانیان اروپا ایمیل رسانه: [email protected] سایت رسانه: https://iran-europe.de همراه با رسانه […]

video-output-577BDEBB-C968-4CD0-8CBC-82B8DC7F9E83

آدمیزاد به یاد است و به یادگار ،
به فصل است و به فاصله ها،
ادمیزاد شکوه شور است و کلام ،
پرواز نگاه است و اوج شعور
و اینها ماندگارند در گذر عمر
گذر عمرتان پر طمطراق و سبز

زادروزتان خجسته
رسانه ایرانیان اروپا

ایمیل رسانه:
[email protected]

سایت رسانه:
https://iran-europe.de

همراه با رسانه ایرانیان اروپا در تلگرام باشید

https://t.me/iranieurope
#رسانه_ایرانیان_اروپا