تخریب تدریجی آرامگاه تاریخی محمد علی گلبارانی دژگان بندرلنگه

آرامگاه تاریخی محمد علی گلبارانی دژگان بندرلنگه در حال نابودی است به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ حفاری غیرمجاز و دزدیدن کتیبه ورودی آرامگاه توسط عوامل انسانی و تخریب بنا توسط عوامل طبیعی وضعیت این بنای تاریخی را به روزهای آخرش رسانده است. در درون آرامگاه پنج قبر با سنگ قبرهایی تاریخی قرار دارد که قدمت […]

آرامگاه تاریخی محمد علی گلبارانی دژگان بندرلنگه در حال نابودی است

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ حفاری غیرمجاز و دزدیدن کتیبه ورودی آرامگاه توسط عوامل انسانی و تخریب بنا توسط عوامل طبیعی وضعیت این بنای تاریخی را به روزهای آخرش رسانده است.

در درون آرامگاه پنج قبر با سنگ قبرهایی تاریخی قرار دارد که قدمت آن ها نیاز به بررسی کارشناسان میراث فرهنگی دارد.

حفاری‌هایی غیرمجاز و برخی از سنگ قبر‌ها دزدیده شده است. همچنین به دلیل عوامل انسانی و طبیعی، بسیاری از نوشته‌های سنگ قبرها در حال از بین رفتن است.

آرامگاه سیدمحمد علی گلبارانی دژگان در قبرستان تاریخی این روستا قرار دارد ، بنایی که معماری بسیار ارزشمند و سنگ گورهایی تاریخی دارد اما ثبت ملی نشده و بی‌توجهی در حال از بین رفتن است.

عکس‌؛ عبدالخالق خوش سایه