کرونا در خانواده سلطنتی انگلیس

تست ملکه انگلیس مثبت شد!

کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای اعلام کرد که  تست ملکه بریتانیا مثبت اعلام شده اما علایم ویروس در بدن وی شدید نیست.

کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای اعلام کرد که  تست ملکه بریتانیا مثبت اعلام شده اما علایم ویروس در بدن وی شدید نیست.  گفته شده که باتوجه به .شدید نبودن بیماری ،وی همچنان به سبک خود ادامه می‌دهد.

همچنین شماری از ساکنان قلعه ویندزور جایی که ملکه در آن اقامت دارد، به کرونا مبتلا شده اند.
دوره سلطنتی وی وارد هفت سالگی خود میشود.