مقررات کرونایی :

تسهیل شرایط سفر به ایران؛ یا دو دوز واکسن و یا نتیجه منفی تست PCR

تسهیل شرایط سفر به ایران؛
یا دو دوز واکسن و یا نتیجه منفی تست PCR

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و بر اساس آخرین مقررات اعلام شده، کلیه مسافران به مقصد ایران اعم از اتباع خارجی و یا ایرانی بالای ۱۲ سال میتوانند با ارایه گواهی تزریق دو دوز واکسن کرونا که از تزریق دوز دوم ۱۴ روز گذشته باشد، و یا ارائه کتبی نتیجه منفی آزمایش PCR با اعتبار ۷۲ ساعت به ایران سفر کنند.