اخبار اقتصادی اروپا

تغییر واحد پول کروواسی

کشورهای اروپایی با تغییر واحد پولی کرواسی به یورو موافقت کردند

✅ موافقت کشورهای اروپایی با تغییر واحد پولی کرواسی به یورو

🔻کشورهای اروپایی بعد از چراغ سبز کمیسیون اروپا، با تغییر واحد پولی کرواسی به یورو و ورود این کشور به منطقه ارز مشترک موافقت کردند.

🔻از میان هفت کشور اتحادیه اروپا که خواهان پیوستن به حوزه یورو هستند، کرواسی تنها عضوی است که تمام مطالبات پولی و بانکی کمیسیون اروپا را عملی کرده است.

در حال حاضر بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی و سوئد هم متقاضی پیوستن به کلوب پول واحد اروپایی هستند.