زمزمه ای جدایی عضی از کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا

تک جرقه های جدایی و از هم پاشی اتحادیه اروپا بعداز انگلیس،تهدید یاتصمیم؟

سرویس سیاسی پس از جدایی انگلیس با اتحادیه اروپا مجارستان وقبل از آن لهستان تهدید به خروج خود از اتحادیه اروپا کردند. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا اختلافات مجارستان و لهستان با اتحادیه اروپا موجب شده که اولین جرقه های جدایی و از هم پاشی اتحادیه اروپا به گوش برسد. اینکه این یک تهدید است […]

سرویس سیاسی

پس از جدایی انگلیس با اتحادیه اروپا مجارستان وقبل از آن لهستان تهدید به خروج خود از اتحادیه اروپا کردند.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا اختلافات مجارستان و لهستان با اتحادیه اروپا موجب شده که اولین جرقه های جدایی و از هم پاشی اتحادیه اروپا به گوش برسد.

اینکه این یک تهدید است یا تصمیم قاطع هیج راه روشنی در این مسیر از طرف آن دوکشور دیده نمیشود.


برخی از گروه‌های راست گرای پوپولیست در این ۲ کشور اتحادیه اروپا را با کشور‌های خود پیش از پیوستن به این اتحادیه مقایسه می‌کنند و همین مقایسه باعث فشار و تهدید وتفکر آنها در خصوص ایده جدایی است.پیش از این اتحادیه اروپا هشدار‌هایی را به این ۲ کشور به دلیل «نقض مقررات دموکراتیک» ارسال کرده، اما این هشدار‌ها هیچ واکنشی را از طرف آن دو کشور نداشته است.

اکنون اروپا به ابزار دیگری متوسل شده است ودر حالی که میلیارد‌ها دلار از کمک‌های بلاعوض خود را به مجارستان و لهستان متوقف خواهد کرد،علاوه بر این لهستان به دنبال نقض قوانین عالی‌ترین دادگاه اروپا، در انتظار جریمه‌هایی سنگین است.