لیلا طیبی / بلومبرگ در گزارشی، ۸ خانواده پولدار دنیا در سال ۲۰۲۳ را معرفی کرد.

۸ خانواده پولدار دنیا در سال ۲۰۲۳

به گرارش رسانه ایرانیان اروپا، بلومبرگ در گزارشی، ۸ خانواده پولدار دنیا در سال ۲۰۲۳ را معرفی کرد. این خانواده‌های تروتمند به ترتیب زیر هستند: ۱- خاندان آل نهیان در امارات با ۳۰۵ میلیارد دلار ثروت ۲- خانواده والتون در آمریکا با ۲۵۹ میلیارد دلار ۳- خانواده هرمس در آمریکا با ۱۵۰ میلیارد دلار ۴- […]

به گرارش رسانه ایرانیان اروپا، بلومبرگ در گزارشی، ۸ خانواده پولدار دنیا در سال ۲۰۲۳ را معرفی کرد.


این خانواده‌های تروتمند به ترتیب زیر هستند:
۱- خاندان آل نهیان در امارات با ۳۰۵ میلیارد دلار ثروت
۲- خانواده والتون در آمریکا با ۲۵۹ میلیارد دلار
۳- خانواده هرمس در آمریکا با ۱۵۰ میلیارد دلار
۴- خانواده مارس در آمریکا با ۱۴۱ میلیارد دلار
۵- خاندان آل ثانی در قطر با ۱۳۳ میلیارد دلار
۶- خانواده کوخ در آمریکا با ۱۲۷ میلیارد دلار
۷- خاندان آل سعود در عربستان ۱۱۲ میلیارد دلار
۸- خانواده آمبانی در هند با ۸۹ میلیارد دلار

✍ لیلا طیبی