لیلا طیبی / در نخستین دوره اعطای جایزه ملی آموزش هنر؛ مدال جایزه ملی آموزش هنر به مدیر هنرستان هنرهای زیبا پسران بروجرد اعطا شد.

نخستین دوره اعطای جایزه ملی آموزش هنر

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد، در نخستین دوره اعطای جایزه ملی آموزش هنر؛ مدال جایزه ملی آموزش هنر به مدیر هنرستان هنرهای زیبا پسران بروجرد اعطا شد. در نخستین دوره اعطای جایزه ملی آموزش هنر «محمد قربانعلی» مدیر هنرستان هنرهای زیبا پسران بروجرد شایسته تقدیر […]

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد، در نخستین دوره اعطای جایزه ملی آموزش هنر؛ مدال جایزه ملی آموزش هنر به مدیر هنرستان هنرهای زیبا پسران بروجرد اعطا شد.

در نخستین دوره اعطای جایزه ملی آموزش هنر «محمد قربانعلی» مدیر هنرستان هنرهای زیبا پسران بروجرد شایسته تقدیر شناخته شد و مدال جایزه ملی آموزش هنر به وی اعطا شد.

✍ لیلا طیبی