جریمه شصت و پنج هزار یورویی برای کشتن زنبورها در آلمان

جریمه ۶۵ هزار یورویی برای کشتن زنبورها


در آلمان حدود ۶٠٠ گونه مختلف زنبور وجود دارد. که فقط هشت گونه از آنها می توانند یک فرد را نیش بزنند و دو گونه نیز خطرناک به شمار می رود. طبق قوانین ملی در آلمان تخریب یا جابجایی لانه حشرات ممنوع است و جرایم نقدی نیز برای آن در نظر گرفته شده هر چند تاکنون بالاترین جریمه ای که در این زمینه صادر شده ده هزار یورو بوده است. اخیراً دولت فدرال به درخواست سازمان محیط‌زیست جریمه های بالاتر و ۶۵ هزار یورویی را برای گونه های نادر و روبه انقراض از زنبورها که شدیدا تحت کنترل و نظارت سازمان هستند را تعیین کرده است.
براساس این قانون جابجایی لانه حشرات به صورت شخصی مجاز نیست. فقط در صورتی که تهدیدی برای سلامتی در مکان وجود داشته باشد می توان با در جریان گذاشتن سازمان و همکاری یک متخصص برای جابجایی یا حذف لانه حشرات در ملک شخصی خود اقدام کنید. علت این سخت گیری مفید بودن زنبورها برای محیط زیست است آنها علاوه بر گرده افشانی گل ها و درختان، مگس های حامل بیماری های خطرناک را نیز می کشند.در مجموع زنبورها نقش بسیار مهمی در تداوم محیط زیست ایفا می کنند.

 
ارسال خبر: مهدی قاسمی
تنظیم : رقیه خانمحمدزاده