چهارشنبه سوری از زبان دو پزشک حاذق ایرانی

جستار چهارشنبه سوری از زبان پرفسور محمود تابنده ،همراه با دکلمه دکتر زهره یوسفی -ویدیو

نظرات دو تااز متخصصان واساتید پزشکی ایران درخصوص چهارشنبه سوری-اختصاصی رسانه ایرانیان اروپا
نظرات و چالش های چهارشنبه سوری از دیدکاه دکتر محمود تابنده

معرفی:

استاد دكتر محمودتابنده
مديرعامل بنياد قلب فارس
بيمارستان كوثر شيراز
متخصص قلب وعروق وفلوشيپ تصويربرداري قلب
وبنيانگذارمركز خيريه قلب كوثر به كمك خيرين وبزرگترين مركز تخصصي قلب خاورميانه ،واولين مركز سيكلوترون وپت اسكن جنوب وغرب ايران

تهیه وتنظم : سرکارخانم دکتر زهره یوسفی

 

 

 

]توضیح:از ثانیه ۴۵ تصویر واضح است ، قبل از آن فقط صداست]

 

همچنین دکلمه و شعر سرکار خانم دکتر زهره یوسفی:
زردی من از تو ،سرخی تو از من