آئین اختتامیه ۳۵ امین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه برگزار شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، عصر امروز آئین اختتامیه ۳۵ امین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه برگزار شد.

آئین اختتامیه ۳۵ امین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه با حضور اصحاب هنر استان عصر امروز جمعه ۲۶ آبان ماه در محل تالار انتظار برگزار شد که دو اثر در بخش صحنه‌ای و دو اثر در بخش خیابانی به جشنواره تئاتر منطقه ای راه پیدا کردند. آراء هیئت داوران در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی به شرح ذیل می‌باشد:

🔴 آراء نهایی سی و پنجمین جشنواره تئاتراستانی کرمانشاه – سال ۱۴۰۲ (بخش تئاتر خیابانی)

با احترام هیات داوران سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه آرای خود را به شرح زیر اعلام می‌نماید:

● بخش بروشور:
هیئت داوران در این بخش هیچ انتخابی نداشت.

● بخش موسیقی:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آهنگساز نمایشققنوس آقایان مازیار اسدزاده و امید کرمی تقدیر می نماید.
هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آهنگساز نمایش عاشقانه‌های زیر خاکی آقایان مازیار اسدزاده تقدیر می‌نماید.
▪برگزیده: هیات داوران با اهداء دیپلم افتخار و جایزه نقدی ازآهنگساز نمایش جایی برای گل سرخ ، آقایمهاجر احمدیتجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش طراحی لباس:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح لباس نمایشعاشقانه های زیر خاکی آقای سیامک گل منصوری تقدیر می نماید.
▪برگزیده: هیات داوران با اهداء دیپلم افتخار و جایزه نقدی ازطراح لباس نمایش ماده هفت خانم گلنار اکبری تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش طراحی فضا:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح فضا نمایش عاشقانه های زیر خاکی آقای سیامک گل منصوری تقدیر می نماید.
▪برگزیده: هیات داوران با اهداء دیپلم افتخار و جایزه نقدی از طراح فضا نمایش ماده هفت خانم گلنار اکبری تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش بازیگری زن:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از بازیگر نمایشققنوس سرکار خانم مهسا کرانیان تقدیر می نماید.
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیرو جایزه نقدی از بازیگر نمایش عاشقانه های زیر خاکی سرکار خانم بهاره زاهد دوست تقدیر می نماید.
▪برگزیده: هیات داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از بازیگر نمایشماده هفت سرکار خانم طیبه کاظمی تجلیل به عمل می‌آورد.

●بخش بازیگری مرد:
▪جایزه سوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از بازیگر نمایشنوشابه با طعم بیمارستان آقای علی حسن نوری تجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه دوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از بازیگرنمایشماده هفت آقایمجید احمدی تجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه اول: هیات داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از بازیگر نمایش عاشقانه های زیر خاکی و ماده هفت آقای حسین نادری تجلیل به عمل می‌آورد.

● طرح و ایده:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیرو جایزه نقدی از نویسنده عاشقانه های زیر خاکی آقای حسین نادری تقدیر می نماید.
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیرو جایزه نقدی از نویسنده جایی برای گل سرخ آقای سید سروش پیمبریتقدیر می نماید.
▪برگزیده: هیات داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از نویسنده نمایشنامهماده هفت آقای مرتضی اسدی مرام تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش کارگردانی:
▪تقدیر: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی به کارگردان نمایشجایی برای گل سرخ آقای شهریار انصاری تجلیل به عمل می‌آورد.
▪تقدیر: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از کارگردان نمایشعاشقانه های زیر خاکی آقای حسین نادری تجلیل به عمل می‌آورد.
▪برگزیده: هیات داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش ماده هفت سرکار خانم گلنار اکبری تجلیل به عمل می‌آورد

🔴 آراء نهایی سی و پنجمین جشنواره تئاتراستانی کرمانشاه – سال ۱۴۰۲ (بخش تئاتر صحنه‌ای)
با احترام هیات داوران سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه آرای خود را به شرح زیر اعلام می‌نماید:

● بخش پوستر و بروشور:
▪رتبه سوم: هیات داوران با اهداء لوح و جایزه نقدی از طراح بروشور نمایش‌ ویابونیت آقای رضا گومه تجلیل به عمل می‌آورد.
▪رتبه دوم: هیات داوران با اهداء لوح و جایزه نقدی از طراح بروشور نمایش‌ شتک خوانی بر خون خانم آمنه ملکی تجلیل به عمل می‌آورد.
▪رتبه اول: هیات داوران با اهداء ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از طراح بروشور نمایش‌ دایس خانم فاطمه موسوی تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش موسیقی:
▪برگزیده: هیات داوران با اهداءدیپلم افتخار و جایزه نقدی ازطراح آهنگساز نمایش کشتن گربه بابا فونتن آقای مصطفی مرادپور تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش طراحی لباس:
▪برگزیده: هیات داوران با اهداءدیپلم افتخار و جایزه نقدی ازطراح لباس نمایش شتک خوانی بر خون خانم پگاه پورکاشفی تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش طراحی نور:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح نور نمایشویابونیت آقای علی صفدری تقدیر می‌نماید.
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح نور نمایش غسل آخر شقایق مرادی تقدیر می‌نماید.

● بخش طراحی صحنه:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح صحنه نمایششتک خوانی بر خون آقای بابک رعناییتقدیر می‌نماید.
▪برگزیده: هیات داوران با اهداءدیپلم افتخار و جایزه نقدی از طراح صحنه نمایش غسل آخر خانم معصومه بساطی تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش بازیگری زن:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش از گروه بازیگران غسل آخر و ویابونیت تقدیر می نماید.
▪شایسته تقدیر: هیات داوران با اهدای لوح سپاس از بازیگران کودک نمایش غسل آخر خانم ها دینا ارشادی و نیکا فخری تقدیر به عمل می‌آورد.
▪شایسته تقدیر: هیات داوران با اهدای لوح سپاس از بازیگران نمایش شتک خوانی بر خون خانم طیبه بهرامی تقدیر به عمل می‌آورد.
▪جایزه سوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از بازیگر نمایشویابونیت سرکار خانم میترا اسدی تجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه دوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از بازیگر نمایشدایس سرکار خانم عسل آرام تجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه اول: هیات داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از بازیگر نمایشغسل آخر سرکار خانم سعیده امیری تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش بازیگری مرد:
▪شایسته تقدیر: هیات داوران در این بخش با اهدا لوح تقدیرو جایزه نقدی از بازیگر نمایشگمشده آقای پژمان آقاییتقدیر می نماید.
▪جایزه سوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از بازیگر نمایشکشتن گربه بابا فونتن آقای پرویز کولیوند تجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه دوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از بازیگر نمایش لانگ شات آقای محسن یارمحمدی تجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه اول: هیات داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از بازیگر نمایشویابونیت آقای علیرضا رضائیان جم تجلیل به عمل می‌آورد.

● نویسندگی:
▪جایزه سوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از نویسنده نمایشلانگ شات آقای نوید ایزد یارتجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه دوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از نویسنده نمایش شتک خوانی بر خون آقای فرهاد ارشاد تجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه اول: هیات داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از نویسنده نمایشویابونیت آقای علیرضا رضائیان جم تجلیل به عمل می‌آورد.

● بخش کارگردانی:
▪جایزه سوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از کارگردانان نمایشلانگ شات سرکار خانم سعیده امیری و آقای محسن یارمحمدیتجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه دوم: هیات داوران با اهداء لوح سپاس و جایزه نقدی از کارگردان نمایشغسل آخر آقای آرش منصوریتجلیل به عمل می‌آورد.
▪جایزه اول: هیات داوران با اهداء تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش ویابونیت آقای علیرضا رضائیان جم تجلیل به عمل می‌آورد.

🔴 نمایش معرفی شده به جشنواره تئاتر منطقه‌ای
🔻بخش خیابانی :
🔸۱- نمایش ماده هفت نوشته آقای مرتضی اسدی مرام و کارگردانی خانم گلنار اکبری
🔸۲- نمایش عاشقانه های زیر خاکی نوشته و کار آقای حسین نادری
🔻بخش صحنه‌ای:
🔸۱- نمایش ویابونیت نویسنده و کارگردان آقای علیرضا رضائیان جم
🔸۲- نمایش غسل آخر نویسنده و کارگردان آقای آرش منصوری

● هیئت داوران جشنواره:
دکتر محمودرضا رحیمی، دکتر سعید اسدی، محمد لارتی

✍ لیلا طیبی