شعار «نجستم همیشه جز از راستی»

شعار جشنواره ملی رسانه‌های ایران اعلام شد

زانا کوردستانی / مهدی عرفاتی دبیر بیست و یکمین جشنواره ملی رسانه‌های ایران گفت: شعار «نجستم همیشه جز از راستی» که برگرفته از ابیات شاعر بزرگ پارسی، حکیم فردوسی در شاهنامه است، به عنوان شعار امسال این رویداد انتخاب شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، مهدی عرفاتی دبیر بیست و یکمین جشنواره ملی رسانه‌های ایران گفت: شعار «نجستم همیشه جز از راستی» که برگرفته از ابیات شاعر بزرگ پارسی، حکیم فردوسی در شاهنامه است، به عنوان شعار امسال این رویداد انتخاب شد.

✍ زانا کوردستانی