مراسم اختتامیه هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن

نخل طلا جشنواره کن به آناتومی یک سقوط رسید

مراسم اختتامیه هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن با اعلام برندگان بخش مسابقه اصلی، نخل طلای فیلم کوتاه و دوربین طلایی بهترین فیلم اول در سالن گرند لومیر کاخ جشنواره کن برگزار شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، مراسم اختتامیه هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن با اعلام برندگان بخش مسابقه اصلی، نخل طلای فیلم کوتاه و دوربین طلایی بهترین فیلم اول در سالن گرند لومیر کاخ جشنواره کن برگزار شد.

در مراسم پایانی هفتاد و ششمین دوره جشنواره فیلم کن فیلم آناتومی یک سقوط ساخته خانم جاستین تریه به عنوان برنده نخل طلا انتخاب شد.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی