مسابفه ی داستان نویسی نابینایان و کم بینایان مخاطب رسانه‌ی ایرانیان اروپا

“جشنواره ی صدای شبنم” دومین مسابقه داستان نویسی زسانه ایرانیان اروپا برای نابینایان و کم بینایان عزیز مخاطب رسانه

جشنواره صدای شبنم دومین مسابقه ی داستان نویسی رسانه ی ایرانیان اروپا، مخصوص نابینایان و کم بینایان عزیز مخاطب رسانه...

جشنواره ی صدای شبنم
دومین جشنواره ی داستان نویسی رسانه ی ایرانیان اروپا

“ویژه نابینایان و کم بینایان  عزیز مخاطب رسانه “

اهدای جوایز به
آثار برگزیده و
درج آثار برگزیده در رسانه ی ایرانیان اروپا

دبیر جشنواره:

پروین داوری ❤️
تیم داوران:
دکتر ساعی
رامک تابنده
پریسا توکلی
نجمه صالحی

شرکت کنندگان روشندل می‌توانند
آثار خود را به صورت فایل صوتی
به شماره زیر ارسال کنند.
۰۹۱۴۴۰۴۸۷۲۲📗 واتساپ
Email:[email protected]_europe.de
Https://iran_europe.de
مهلت ارسال آثار:
۲۰ خرداد ۱۴۰۱ /June 20th .22/
ِلغایت
۱ شهریور ۱۴۰۱/August 23th.22/
اختتامیه و بررسی آثار
۱۵مهر ۱۴۰۱ /oct 5th.22/
منتظر حضور سبز و نوشته های پربارتان هستیم.
با احترام؛ 
پروین داوری و تیم داوران
مسابقات  داستان نویسی در رسانه ی ایرانیان اروپا📝
تنظیم کننده; رامک تابنده
دبیر بخش فرهنگی رسانه ی
ایرانیان اروپا