نویستده‌ی سرشناش کرد درگذشت

استاد جمال بابان درگذشت

زانا کوردستانی / استاد "جمال بابان" نویسنده و تاریخ‌نویس کرد، در سن ۹۶ سالگی در سلیمانیه اقلیم کردستان، درگذشت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، استاد “جمال بابان” نویسنده و تاریخ‌نویس کرد، در سن ۹۶ سالگی در سلیمانیه اقلیم کردستان، درگذشت.

وی زاده‌ی سال ۱۹۲۷ میلادی در سلیمانی بود و روز ۱۷ شهریور ماه به علت کهولت سن درگذشت.

✍ زانا کوردستانی