کشف آثار تاریخی در جمی ریزان

کشف آثار تاریخی در سلیمانیه

لیلا طیبی / یک تیم باستان شناسی، آثاری را در روستای زرزی در منطقه جمی ریزان از توابع استان سلیمانیه اقلیم کوردستان عراق کشف کردند که قدمت آن به 13 هزار و 500 سال قبل باز می گردد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، یک تیم باستان شناسی، آثاری را در روستای زرزی در منطقه جمی ریزان از توابع استان سلیمانیه اقلیم کوردستان عراق کشف کردند که قدمت آن به ۱۳ هزار و ۵۰۰ سال قبل باز می گردد.
روجر ماتیوس، استاد دانشگاه ریدینگ بریتانیا در این رابطه گفت که مردم از غارها به این منطقه که دره بود و آب در آن جریان داشت و محل خوبی برای زندگی بود، منتقل شدند.
وی اشاره کرد که این روستا برای دوره ای آباد بود به گونه ای که به صورت موقت در آن زندگی کردند و چاقو و ابزار آلاتی از سنگ ساختند، و آن دوره پیش از ظهور کشاورزی بود.
تاریخ آثاری که در این منطقه کشف شده به پیش از عصر كشاورزی و عصر نوسنگی باز می گردد.

✍ لیلا طیبی