کاهش محدودیت های کرونایی در اروپا

حذف محدودیت های کرونایی برای مسافران در برخی کشورهای اروپایی

دو کشور مجارستان و ایرلند محدودیت های ناشی از کرونا را کاملا حذف نموده اند

 

دو کشور مجارستان و ایرلند محدودیت های ناشی از کرونا را کاملا حذف نموده اند و از تاریخ ششم مارس مسافران چه اروپایی چه غیر اروپایی می توانند بدون نیاز به تست، قرنطینه و اسناد واکسیناسیون به این کشورها سفر کنند.

شایان ذکر است پیش از این نیز کشورهای ایسلند، نروژ و اسلوونی این تصمیم را گرفته و محدودیت ها را برای مسافران ورودی برداشته اند.