حذف نشانگر باطری بتا آی او اس ١۶با دکتر شهرزاد کلانتر

حذف نشانگر باطری در بتا آی اواس۱۶با دکتر شهرزاد کلانتر

در آی او اس 15.6 و آخرین نسخه بتا آی او اس 16، اپل عمداً نشانگر باتری ایرتگ AirTag را در برنامه Find My حذف کرده است.

🔥 در آی او اس ۱۵٫۶ و آخرین نسخه بتا آی او اس ۱۶، اپل عمداً نشانگر باتری ایرتگ AirTag را در برنامه Find My حذف کرده است.