حضور بیش از صدهاهزار نفر در تظاهرات علیه راست‌گرایی در آلمان

حضور بیش از صدهاهزار نفر در تظاهرات علیه راست‌گرایی در آلمان به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ تجمع‌‌های گسترده اعتراضی شهروندان آلمان در شهرهای مختلف این کشور علیه راست‌گرایی افراطی در واکنش به نشست مخفیانه حزب دست راستی “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) و نئونازی‌ها به منظور اخراج مهاجران، همچنان ادامه دارد. به گفته پلیس، روز شنبه […]

حضور بیش از صدهاهزار نفر در تظاهرات علیه راست‌گرایی در آلمان

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ تجمع‌‌های گسترده اعتراضی شهروندان آلمان در شهرهای مختلف این کشور علیه راست‌گرایی افراطی در واکنش به نشست مخفیانه حزب دست راستی “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) و نئونازی‌ها به منظور اخراج مهاجران، همچنان ادامه دارد.

به گفته پلیس، روز شنبه سوم فوریه بیش از ۱۵۰ هزار شهروند در پایتخت آلمان، برلین در نزدیکی مجلس فدرال این کشور در تجمع‌‌ها شرکت کردند. در عین حال برگزارکنندگان این تظاهرات از حضور حدود ۳۰۰ هزار شرکت‌کننده خبر دادند.