حضور در مدرسه تا پایان فوریه در برلین اجباری نیست

  اداره آموزش سنا حضور اجباری در مدرسه‌های برلین را تا پایان فوریه به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم با توجه به شیوع سویه امیکرون گرفته شده است. به گزارش rbb24، از امروز سه‌شنبه تا پایان فوریه والدین می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که فرزندشان به مدرسه برود یا از خانه در پروژ‌ه‌ها و فعالیت‌های مدرسه […]

 

اداره آموزش سنا حضور اجباری در مدرسه‌های برلین را تا پایان فوریه به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم با توجه به شیوع سویه امیکرون گرفته شده است. به گزارش rbb24، از امروز سه‌شنبه تا پایان فوریه والدین می‌توانند خودشان تصمیم بگیرند که فرزندشان به مدرسه برود یا از خانه در پروژ‌ه‌ها و فعالیت‌های مدرسه شرکت کند. در بیانیه اداره آموزش آمده که آموزش حضوری همچنان وجود دارد و مدرسه فرصت آموزش دانش‌آموزان را فراهم می‌کند. والدینی که می‌خواهند فرزندشان در خانه بماند باید تصمیم خود را به صورت کتبی به مدرسه اطلاع دهند.