حمله هکرها..

حمله های متعدد هکرها به سایت ایرانیان اروپا

به اطلاع خوانندگان رسانه ایرانیان اروپا میرسانیم که سایت ما بارها دچار حمله ناجوانمردانه هکرهای مزاحم شده در صورتی‌که...

حمله های متعدد هکرها به سایت ایرانیان اروپا

به اطلاع خوانندگان رسانه ایرانیان اروپا میرسانیم که سایت ما بارها دچار حمله ناجوانمردانه هکرهای مزاحم شده در صورتی‌که ما رسانه ای مستقل و وابسته به هیچ حزب و گروه سیاسی و مذهبی

 

نبوده ونیستیم واز هیچ ارگان یا دولتی داخل یا خارج ایران حمایت نمیشویم و کمک نمیگیریم.

هکر های ناشناسی جزء دسته ای هستند که دانسته و زیرکانه مقابله می‌کنند و در رقابت وحشیانه دستبرد میزنند و جای تعجب دارد که این هکرها چه بهانه ای برای هک رسانه ی ما دارند و جز این نیست که بدنبال منافع شخصی خودشان هستند ؟یا بیمارند و حسادت می‌کنن که نمی‌توانند ببینند که رسانه ما به هنر و فرهنگ و ادب ایران می‌پردازیم ودر جهت رشد خویش و در این مسیر قدرتمندانه پیش می‌رود،رسانه ای که در حوزه فرهنگ و ادب و حقوق فردی تلاش می‌کند دلیلی برای هک شدن ندارد! جز اینکه حریصان و رقابتگران ناقابلی سدّ راهشان شده است.
این مزاحمت هکر ها که احتمالا زیر نظر منبعی فعالیت می‌کنند و هدف شومی دارند انسانهای ناسالمی هستند که از سر منافع یا غرض شخصی دست به این تخریب میزنند.
حسادتهای بیهوده و حملات دیوانه وار به رسانه ما یک اشتباه بزرگ و دست درازی به فرهنگ و هنر ایران زمین است، زیرا رسانه ی ما در هیچ جایگاه ناحقی فعالیت نمی‌کنند و در محدوده ی وابستگی های مذهب و سیاست پرسه نمیزنند. هکرها خوب میدانند و بر این دانسته بسیار واقفند و هوشیار که ما فعالیتهای محرمانه ای نداشته و نخواهیم داشت و محدود به کار نیمه تمام و دردسرهای افراطی نبوده و نیستیم .
هرچند گاهی فضای مجازی محیطی ناامن برای فعالیت است. اما این حجم از نا امنی ظالمانه است . ما با فعالیتهای مکرر شبانه روزی و زحمات کاربران فعال و اهدافی بی حاشیه هیچ گونه بهانه ای  برای هک سایت ما جز غرض شخصی ندارد.
درونگراهای ابله که با هنر بی سلیقه خود فخر فروشی می‌کنند و به فکر منافع خویشند، رقیبان نادانی که توانایی مقابله با رشد و پیشرفت هوشمندانه این سایت فرهنگی را ندارند و دست به اقدام احمقانه میزنند .بی شک آنها دشمن فرهنگ و هنرند.

در آخر رسانه ما حق حقوقی پیگیری این موضوع را از طریق وکیلان و متخصصان آی تی که اکثرا”ازاساتید دانشگاهی هستند را محفوظ میدارد.