کتاب خانه‌ای روی آب

خانه‌ای روی آب منتشر شد

زانا کوردستانی / کتاب "خانه‌ای روی آب" اثر طبع بانو "مریم مینایی" چاپ و منتشر شد.

کتاب “خانه‌ای روی آب” منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، کتاب “خانه‌ای روی آب” اثر طبع بانو “مریم مینایی” چاپ و منتشر شد.
این کتاب در شمارگان هزار جلد در بهار ۱۴۰۲ توسط انتشارات گنجور چاپ و منتشر شد.

✍ زانا کوردستانی