فیلم خاکخونی در جشنواره‌ی آستین درخشید

آستین خاکخونی شد!

زانا کوردستانی / فیلم کوتاه «خاکخونی» موفق به کسب جایزه افتخاری بهترین فیلم روایی از جشنواره آسیایی آمریکایی آستین شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، فیلم کوتاه «خاکخونی» موفق به کسب جایزه افتخاری بهترین فیلم روایی از جشنواره آسیایی آمریکایی آستین شد.

خاکخونی به نویسندگی و کارگردانی حجت حسینی و تهیه‌کنندگی حجت حسینی و دانیال گورانی، موفق به کسب جایزه افتخاری بهترین فیلم کوتاه بخش روایی پانزدهمین دوره جشنواره آسیایی آمریکایی آستین شد. این فیلم در ادامه حضور جهانی خود به بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم ایسکیا گلوبال در ایتالیا نیز راه یافت.

✍ زانا کوردستانی