یادی از زنده‌یاد خداکرم سهرابی در هفته‌ی کتاب و کتابخوانی

زانا کوردستانی / زنده یاد "خداکرم سهرابی"، یک کشاورز ساده و بی‌ریا و اهل مطالعه بود، که نخستین کتابخانه‌ی روستایی استان لرستان را راه‌اندازی کرد.

در ایران از ۲۴ آبان تا ۲ آذر ماه را هفته کتاب و کتابخوانی نامیده‌اند.

سزاوار است در این ایام، یادی کنیم از مردی دلسوز و اهل فرهنگ که در اوایل انقلاب ایران، در روستای یادگار بخش خاوه شهرستان دلفان، نخستین کتابخانه‌ی روستایی را با جلب نظر مسئولان، راه‌اندازی و فعال نمود، و به خاطر حب و علاقه‌ی ایشان به شخصیت علامه طباطبایی، نام کتابخانه را مزین به نام ایشان کردند.

اغلب بچه‌ها و دانش‌آموزانی که در این کتابخانه رشد و نمو یافته‌اند، امروزه در سرزمین ایران، منشاء خدمات اررنده‌ای شده‌اند.

زنده یاد “خداکرم سهرابی”، یک کشاورز ساده و بی‌ریا و اهل مطالعه بود، که توانست با راه‌اندازی نخستین کتابخانه‌ی روستایی لرستان و چه بسا کل ایران، توانست با سادگی، منشاء خیر، برکت و مطالبه‌گری برای دیار و سامان خود باشد.

✍ زانا کوردستانی