فراخوان هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران منتشر شد

لیلا طیبی / فراخوان هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران منتشر شد

فراخوان هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، فراخوان هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در چهار گرایش نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، ثلث و نسخ، از سوی دبیرخانه این رویداد هنری منتشر شد.

✍ لیلا طیبی