دادگاه برلین: بخشی از حزب آلترناتیو آلمان راست افراطی است

دادگاه برلین: بخشی از حزب آلترناتیو آلمان راست افراطی است به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ در گزارش سال ۲۰۲۲ اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آمده است که حدود ۱۰هزار عضو حزب “آلترناتیو برای آلمان” دارای پتانسیل افراطی هستند. دادگاه اداری برلین اکنون درخواست فوری این حزب برای حذف این عبارت در گزارش سازمان امنیت […]

دادگاه برلین: بخشی از حزب آلترناتیو آلمان راست افراطی است

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ در گزارش سال ۲۰۲۲ اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آمده است که حدود ۱۰هزار عضو حزب “آلترناتیو برای آلمان” دارای پتانسیل افراطی هستند.

دادگاه اداری برلین اکنون درخواست فوری این حزب برای حذف این عبارت در گزارش سازمان امنیت آلمان را رد کرده و حکم داده است که شواهد کافی در این مورد وجود دارد.

بدین گونه حزب “آلترناتیو برای آلمان” با درخواست حکم فوری خود علیه بندی در متن گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی سال ۲۰۲۲ شکست خورده است.

در پی این تصمیم دادگاه اداری برلین، سازمان امنیت داخلی آلمان اجازه دارد در گزارش خود بنویسد که حزب “آلترناتیو برای آلمان” افرادی دارای پتانسیل افراطی دارد که شمار آن‌ها به حدود ۱۰هزار نفر یا ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل اعضای این حزب را دربرمی‌گیرد.

این حزب می‌خواست، این بخش از گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی را حذف کند. اما دادگاه اداری به این نتیجه رسید که وزارت کشور آلمان این حق را دارد در صورت وجود شواهد کافی غیرقابل انکار به افکار عمومی در مورد تلاش‌ها علیه نظم اساسی آزاد و دموکراتیک اطلاع‌رسانی کند.