ویژگی افراد وابسته. تحلیل داستان پریا

داستان پریا، تحلیل اول ( بررسی مکتوب پرونده های روانشناسی) .سعیده اکبری بیرق

در ادامه تحلیل داستان پریا به مشخصات افراد وابسته اشاره می‌شود.

ویژگی های افراد وابسته

از مخالفت با دیگران ترس دارند.
• از ویژگی های بارز این افراد می توان به این موضوع اشاره کرد که آن ها توانایی نه گفتن را ندارند و بر این باور هستند که تا زمانی حق اظهار نظر دارند که با دیگران موافق باشند؛ آن ها این قدرت را در خودشان نمیبینند که بخواهند نسبت به موضوعی نظری مخالف از بقیه بیان کنند.
مسئولیت کار های خود را بر گردن دیگری میندازند.
موضوع این نیست که افراد وابسته مسئولیت پذیر نیستند بلکه دلیل این کار این است که افراد وابسته نگران این هستند که نتوانند کار خواسته شده از آن ها را به خوبی انجام دهند به همین دلیل کار های خود را به گردن دیگران میندازند و از زیر انجام دادن آن ها شانه خالی می کنند.

نیاز به تایید دیگران دارند.
همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم افراد وابسته دچار عزت نفس پایین هستند به همین دلیل آن ها ارزش خود را از دیگران و حرف های آن ها میگیرند. پس تا زمانی که از طرف اطرافیان تأیید شوند، همه چیز برایشان خوب و عالی است. اما اگر تأییدی که انتظارش را دارند دریافت نکنند به هم می‌‌ریزند.
قدرت تصمیم گیری ضعیفی دارند.
افراد وابسته در هیچ زمانی از زندگیشان این قدرت را ندارند که بخواهند تصمیم جدیدی بگیرند و نمی توانند مستقل باشند، همیشه یک نفر دیگر باید برای این ها تصمیم بگیرد. به نوعی که باید برای این ها وکیل گرفت. البته این موضوع گاهی از زمانی کودکی منشا می گیرد! زمانی که مادران یا پدران در تمامی کار ها بجای فرزندان خود تصمیم می گیرند به صورت ناخوداگاه فرزند خود را در شخصیتی وابسته قرار می دهند.

ترس از تنهایی دارند.
افراد وابسته معمولا از تنهایی فراری هستند و حتی فکر به آن هم برایشان ترسناک است، برای این افراد تنهایی به معنای بی دفاع و آسیب پذیر بودن است و از آنجایی که فرد وابسته این امکان را درون خود نمیبیند که به تنهایی بتواند کار های خود را انجام دهد و تصمیمات مهم بگیرد همیشه ترس تنها شدن را دارد. دارای عزت نفس پایینی هستند.
• این افراد عزت نفس تخریب شده ای دارند و احساس عمیق بی‌ ارزش بودن درون وابسته‌ ها کاملا مشهود است. آنها حرمتی برای خود، نیازها، خواسته‌ها، احساسات و شرایط خود قائل نیستند، زیرا از درون خود را لایق توجه و ارزشمندی نمی‌دانند. آنها نمی‌دانند که چه می‌خواهند و چه نیاز‌هایی دارند و اگر بدانند هم اهمیت و ارزشی برای آن قائل نیستند. عزت نفس تخریب شده در وابسته‌ها باعث می‌شود که به جای خود را مسئول برآورده کردن خواسته های دیگران می دانند.
• این موضوع جزو بد ترین اتفاقات است زیرا افراد وابسته تصور می کنند که تنها راه نگه داشتن طرف مقابلشان این است که هر خواسته ای که از آن ها شد را حتما باید انجام دهند و در غیر این صورت شریکشان را از دست می دهند.
• ارزش‌گذاری برای خود و مراقبت از خود، دائما در خدمت یا متمرکز بر زندگی عامل وابستگی خود باشند.