ویدئو قصه با ناهید قصه گو

داستان کودک (بالا_پایین) با صدای ناهید قصه گو

قصه ی بالا_پایین برای رده سنی کودک نوشته محمدرضا شمس با صدای ناهید قصه گو

قصه بالا پایین

نویسنده :محمدرضا شمس

قصه گو :ناهید

رده سنی کودک

 

 

 

 

تنظيم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی 

بخش کودک