داستان کودک

داستان کودک با ناهید قصه گو (بوس شبشه ای)

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو داستان بوس شیشه ای مناسب سنین زیر دبستان

داستان بوس شیشه ای

 

با صدای ناهید قصه گو

 

تنظیم: پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی

بخش کودک