داستان کودک

داستان کودک با ناهید قصه گو (شیر گرگ روباه)

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو مناسب رده سنی دبستان حکایت شیر، گرگ و روباه

داستان شیر، گرگ و روباه

از کتاب قصه های زمستان

نویسنده: کالین کلارک

ترجمه: محمد شمس

 

 

قصه گو : ناهید

 

 

 

 

 

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی

بخش کودک