داستان کودکانه

داستان کودک با ناهید قصه گو (لاک‌پشتی که چتر دوست نداشت)

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو داستان لاک‌پشتی که چتر دوست نداشت

لاک‌پشتی که چتر دوست نداشت

قصه گو ناهید

ساخت ویدیو :پریسا توکلی

 

تهیه و تنظیم:

پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی

بخش کودک