نویسندگی

درآمدی بر داستان نویسی( مقدمه)

((( درآمدی بر داستان نویسی)))
« مقدمه»
_ قصه گویی و قصه نویسی بیش و پیش از هر چیز، امری درونی است، امری که از نظر روان شناسان کارکردش را در فیزیولوژی فعالیت های پیچیده عصبی نشان می دهد. بیشتر نویسندگان بزرگ جهان، نه در رشته ادبیات درس خواندند و نه کلاس آموزش داستان نویسی دیده بودند. حتی نابغه ای مثل ویلیام فاکنر مدرک معادل دوره راهنمایی را نداشت. شب ها که از نیروگاه برق نگهبانی می داد قلم به دست می گرفت و می نوشت. گراتزیا دلدا نویسنده ی نامدار ایتالیا و برنده ی جایزه ی نوبل و سیدونی گابریل کولت نویسنده ی بلند آوازه ی فرانسوی و شمار دیگری از زن های برجسته ی دنیای ادبیات ، تحصیلات اندکی داشتند و بیشترشان پا به کلاس داستان نویسی نگذاشتند. البته در کشور خودمان هم خیلی از نویسنده های بزرگان اصلا کلاس های داستان نویسی را نگذراندن. به این دلیل ساده بر این عقیده ام که « نوشتن» امری درونی است، باید از پیش پتانسیل و توانی نهادینه شده وجود داشته باشد که بتوان آن را با کلاس آموزش داستان نویسی یا خواندن کتاب های نظریه های ادبی تقویت کرد. کلاس و کتاب آموزش داستان نویسی به خودی خود هر کسی را نویسنده نمی کند. اما نویسنده هایی چون جامپا لاهیری، ریموند کارور و …با همین کلاس های ادبیات خلاق توانسته اند استعدادشان را بروز دهند. با دقت به این جمله ی اخیر پی می بریم که آنها از استعداد اولیه برخوردار بودند و این کلاس ها کمک کردند تا استعدادشان به اصطلاح هدایت و کانالیزه شود. دوستانی که تازه شروع به نوشتن کرده اند و به اصطلاح به آنها نویسنده های جوان می گویند یک نقطه ضعف بزرگی که دارند « شبیه نویسی» است. داستانی که امروز فلان نویسنده می نویسد پیش تر در دو یا چهار یا هفت مورد با همان قصه و همان فرم و اجرای کار نوشته شده است. برای همین من معتقدم که جهت آموزش نوشتن می توان از شبیه نویسی استفاده کرد ولی باید در داستان خلاقیت به خرج داد و چیزی جدید و نوین خلق کرد که خواننده و مخاطب تا آن زمان با آن برخورد نکرده باشد و مهمترین مسئله در نوشتن پردازش داستان است. در حال حاضر تمام ایده های داستانی گفته شده ولی نوع نوشتن و پردازش به آن داستان و تکنیک های به کار رفته هر نویسنده ای با نویسنده ی دیگر اختلاف دارد و این باعث جذابیت داستان می گردد. می خواهیم در ادامه ی این مطلب نکاتی را در مورد روایت داستان نویسی مطرح کنیم که در چندین بخش به حضورتان تقدیم خواهیم کرد.
( ادامه دارد)

حمید نیسی
دبیر سرویس آیین نگارش و اصول نویسندگی