درباره ما

درباره ما

رسانه ایرانیان اروپا مولتی مدیای ایرانیان اروپا با اندیشه ی استفاده از پتانسیل ایرانیان ساکن اروپا و به هدف اطلاع رسانی و مشارکت همه ی اقشار و فارغ از مسائل و طرفداری یا دسته بندی های سیاسی بنا نهاده و آغاز به کار نموده است...

رسانه ایرانیان اروپا

مولتی مدیای ایرانیان اروپا با اندیشه ی استفاده از پتانسیل ایرانیان ساکن ایران و اروپا و البته سایر نقاط جهان و به هدف اطلاع رسانی و مشارکت همه ی اقشار و فارغ از مسائل و طرفداری یا دسته بندی های سیاسی و مذهبی بنا و آغاز به کار نموده است.
در این رسانه به روز ترین مطالب و اخبار پیرامون مطالعات ادبی، تاریخی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، ورزشی و … همچنین فعالیتها، تلاشها و دیدگاه های ایرانیان و فارسی زبانان سرتاسر جهان پوشش داده شده و در این راستا از مطالعات بزرگواران و استادان گران مایه در رشته های مختلف علمی و فرهنگی از ایران و سرتاسر جهان بهره مند میگردیم.
هدف ما آن است که یک محیط رسانه ای سالم و پر نشاط با جدیدترین و دقیق ترین مطالعات داشته و یک پلتفرم خاص با مشارکت همه اقشار از جمله صنعتگران، تجار، پزشکان، هنرمندان و ادبا و سایر اقشار مردم ایجاد نماییم تا بتوانیم حتی با اندک تاثیر مثبت، باعث شناسایی و معرفی بهتر پتانسل های ایرانیان ساکن اروپا و جهان و همینطور ساکن ایران،شده و همگرایی بیشتر با مخاطب خود به دست آوریم.
آنچه که در این مولتی مدیا میخوانید عبارتند از: مطالعات عمیق علمی و پژوهش ها در زمینه های مختلف، آخرین اخبار علمی، هنری، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و مصاحبه و معرفی اندیشمندان، صنعتگران و هنرمندان مخصوصا آنهایی که علارغم تاثیرگذاری در جامعه اروپا کمتر دیده و یا شنیده و معرفی شده اند.

با سپاس و احترام
رسانه ایرانیان اروپا

#مهندس محسن لشگری: صاحب امتیاز رسانه ایرانیان اروپا

#