طوفان طارمی!#لژیونرها طارمی حریف می‌طلبد ! پاسوس دفریرا 2 - پورتو 4؛ نمایشی در حد فوق ستاره ها با تاثیرگذاری روی هر 4 گل

طوفان طارمی با یک گل، دو پاس گل و تاثیر درگل دیگر برای پورتو

تیم فوتبال پورتو امشب (یکشنبه) ششم مارس با درخشش طوفانی مهدی طارمی در مقابل پاسوس ده فریرا به پیروزی پر گلی درست یافت. دراین بازی طارمی دو پاس گل داد ،یک گل زیبا زد و در ثمر رسیدن گل دیگر هم تاثیرگذار بود. طوفان طارمی با به ثمر راندن گل چهارم پورتو به پاسوس ده […]

تیم فوتبال پورتو امشب (یکشنبه) ششم مارس با درخشش طوفانی مهدی طارمی در مقابل پاسوس ده فریرا به پیروزی پر گلی درست یافت.

دراین بازی طارمی دو پاس گل داد ،یک گل زیبا زد و در ثمر رسیدن گل دیگر هم تاثیرگذار بود.

طوفان طارمی با به ثمر راندن گل چهارم پورتو به پاسوس ده فریرا توسط وی به اوج خود رسید.

 

نتیجه نهایی:
پاسوس دفریرا ۲ – پورتو ۴؛ نمایشی در حد فوق ستاره ها با تاثیرگذاری روی هر ۴ گل