پشت صحنه بر روی پیشخوان قرار گرفت

در پشت صحنه چه خبر است؟!

نشریه‌ی پشت صحنه منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی ۲۳۱ این نشریه ویژه‌ی مرداد ماه، در ۸۴ صفحه چاپ و منتشر شده است.

ماهنامه “پشت صحنه” حاوی جدول و مطالب مختلف فرهنگی و هنری و اجتماعی‌ست.

✍ زانا کوردستانی