پشت صحنه بر روی پیشخوان قرار گرفت

در پشت صحنه چه خبر است؟!

زانا کوردستانی / شماره‌ی ۲۳۱ نشریه پشت صحنه، ویژه‌ی مرداد ماه، در ۸۴ صفحه چاپ و منتشر شد.

نشریه‌ی پشت صحنه منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی ۲۳۱ این نشریه ویژه‌ی مرداد ماه، در ۸۴ صفحه چاپ و منتشر شده است.

ماهنامه “پشت صحنه” حاوی جدول و مطالب مختلف فرهنگی و هنری و اجتماعی‌ست.

✍ زانا کوردستانی