نشریه «کوریره دلو اسپورت» ایتالیا خبر داد:

دست رد پوگبا به رئال و پاریس/مروارید سیاه به خانه برگشت

ستاره فرانسوی در تست های اولیه باشگاه یوونتوس شرکت کرد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا،نشریه «کوریره دلو اسپورت» ایتالیا خبر داد پل پوگبا ستاره فرانسوی تمام پیشنهاداتش از پاری سن ژرمن و رئال مادرید را رد کرده و عزم خود را جزم کرده تا به باشگاه یوونتوس برگردد.

پوگبا برای اینکه کارهای بازگشت به تورین سریع انجام شود حتی در تست های اولیه پزشکی یوونتوس شرکت کرده تا بزودی بتواند به خانه برگردد.

دوران طلایی پوگبا با یوونتوس در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. ستاره فرانسوی بعد از ۴ سال درخشش در بیرانکونری در سال ۲۰۱۶ راهی منچستر یونایتد شد.

عملکرد پوگبا در شیاطین سرخ افت و خیز داشت و نتوانست دوران طلایی خود را با یوونتوس در الدترافورد تجدید کند. پوگبا این بار قصد دارد به خانه برگردد تا بتواند دوباره خوش بدرخشید.

انتهای پیام/