معرفی کتاب همراه با روژمان

دنیای ترجمه « اخلاق سینمایی ، نوشته رابرت سینربرینک »

ترجمه کتاب «اخلاق سینمایی: کندوکاو در تجربه اخلاقی به واسطه فیلم» نوشته رابرت سینربرینک منتشر شد کتاب «اخلاق سینمایی: کندوکاو در تجربه اخلاقی به واسطه فیلم» نوشته رابرت سینربرینک به تازگی با ترجمه آرش حسن پور و هدیه رستمی توسط نشر لگا منتشر و روانه بازار نشر شده است. فیلم‌ها چگونه مضامین و موضوعاتِ اخلاقی […]

ترجمه کتاب «اخلاق سینمایی: کندوکاو در تجربه اخلاقی به واسطه فیلم» نوشته رابرت سینربرینک منتشر شد

کتاب «اخلاق سینمایی: کندوکاو در تجربه اخلاقی به واسطه فیلم» نوشته رابرت سینربرینک به تازگی با ترجمه آرش حسن پور و هدیه رستمی توسط نشر لگا منتشر و روانه بازار نشر شده است.

فیلم‌ها چگونه مضامین و موضوعاتِ اخلاقی را تداعی کرده و آن‌ها را بیان می‌کنند؟ درگیری عاطفی ما در این روند چه نقشی را ایفا می‌کند؟ چه چیزی قدرت زیبایی‌شناختی سینما را از منظر اخلاقی درخور توجه می‌کند؟ آیا فیلم‌ها می‌توانند «اخلاق را تحقق بخشند»؟ کتاب اخلاق سینمایی: کندوکاو در تجربه اخلاقی به واسطه فیلم با بررسی و کنکاش حولِ ایده سینما به‌عنوان مدیومی از تجربه اخلاقی که یارایِ رقم زدنِ درگیری عاطفی و تفکر فلسفی را دارد؛ به این سوالات می‌پردازد.

رابرت سینربرینک با شیوه‌ای روشن، رویکردهای فلسفیِ کلیدی اخلاق در نظریه و فلسفه فیلم معاصر را با استفاده از مطالعات موردی اخلاق سینمایی در ژانرها، سبک‌ها و سنت‌های مختلفِ فیلم، بررسی می‌کند.

این کتاب با ۲۶۷ صفحه و قیمت ۲۱۸ هزار تومان عرضه شده است