پرسش و پاسخ روانشناسی

دوره جدید پرسش و پاسخ باجناب دکتر حسین اخلاقی در مورد اضطراب و اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان

دوره جدید پرسش وپاسخ با دکتر حسین اخلاقی ، در مورد اضطراب و اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان

سوال

سلام بر شما
پسرم مدتی است که ساکت و بی انگیزه شده است، کلا دیگر علاقه ای به درس و مدرسه نشان نمی دهد و می گوید برای چه باید درس بخوانم. تنها در اتاق تاریکش یا موزیک گوش می کند و یا با تلفنش بازی می کند. با من هم صحبت نمی کند، حتی با مشاورین مدرسه اش هم حاضر به صحبت نیست. نگرانم لطفا به من بگویید که چگونه می توانم این بی انگیزگی را در او به تعادل برسانم؟

جواب …درود،
نوجوانان در همه نسلها و همه جوامع در بحران بلوغ قرار می گیرند. این بحران خود را با پرخاشگری، ضد اجتماعی، بی میلی به درس ، بی انگیزه ای، افسردگی، انزوا و حالات دیگر نشان می دهد.
در کتاب سالهای سرنوشت ساز رشد کودک من علت بحران بلوغ را غیر از تغییرات هورمونی به این صورت بیان کرده ام:
از لحظه بسته شدن نطفه کودک در سه زمینه رشد می کند. رشد جسمی، رشد ذهنی و رشد عاطفی روانی. در رشد طبیعی هر سه زمینه رشدی در یک جهت بطور موازی و هم آهنگ پیش می‌روند. چنانچه این هم آهنگی به علتی به هم بخورد در رشد اختلال به وجود می آید.
در سن بلوغ به طور طبیعی این هماهنگی به هم می خورد. بدین معنا که رشد جسمی سرعت می گیرد و رشد ذهنی و رشد عاطفی روانی نمی توانند خود را با رشد جسمی هماهنگ کنند و رشد دچار بحران می شود.
راه حل این است که سعی کنیم هیزم رشد ذهنی و روانی را بیشتر کنیم تا هماهنگی نسبی به وجود بیاید و بحران کمتر شود.

تهیه و تنظیم:دکتر حسین اخلاقی.

دکترای روانشناسی کودکان استثنایی