اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق

دوشنبه ها اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

امروز در مورد افراد تحت تعقیب و حمایت بین المللی از آن ها بحث می کنیم.

الف – چه کسانی را تحت تعقیب محسوب می کنند؟
بدون شک اشخاصی که قوانین جاری کشور خودرا نقض می کنند، توسط مقامات ذیصلاح مورد تعقیب قرار می گیرند تا درصورتی که اقدام مذکور(نقض قانون) جنبه کیفری داشته باشد، به مجازات قانونی که برای آن تعیین شده است،برسند.
ب – حمایت بین المللی
طبق مقررات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه کشور های جهان بنحوی که در قوانین هر کشور قید شده است، خودرا ملزم می دانند از افراد خارجی که در کشور خود تحت تعقیب قرار گرفته اند و احتمال تحمیل مجازات های سخت دارد، حمایت کنند. بدون شک زیربنای این حمایت ها، سیاست است. بنابراین گستره و نوع این حمایت ها مبتنی بر سیاست کشور هاست. اما به هر حال ، معمولا کسانی مورد حمایت بین المللی قرار می گیرند که به دلائل اقدامات سیاسی تحت تعقیب هستند.
ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است که:
هرکس که تحت تعقیب باشد حق تحصیل پناهندگی از کشورهای دیگر و استفاده از آن را دارد
این حق در مواردی که تعقیب واقعا ناشی از جرائم غیر سیاسی یا اعمال خلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد قابل استناد نیست.
بنا براین یکی از موارد حمایت بین المللی، اعطای پناهندگی به متهمان یا مجرمان سیاسی است.اما این حق مسیلزم این است که:
اولا تعقیب بخاطر ارتکاب جرائم سیاسی باشد.
ثانیا مخالف اصول و مقاصد ملل متحد نباشد.
اما شرط مهمی که اعلام نمی شود اما در صدر این شرایط است، روابط سیاسی بین کشور فرد تحت تعقیب با کشوری است که مورد تقاضای پناهندگی قرار گرفته است.یعنی اینکه اگر روابط این دوکشور حسنه باشد، به سختی پناهندگی داده می شود و اگر روابطشان خصمانه باشد حتی اگر متقاضی فاقد شرایط اعلام شده باشد، با اغماض از آن شرایط، پناهندگی تحصیل خواهد کرد.
اصل ۴۲ قانون اساسی ایران مقررداشته:اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند.سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن ها را بپذیرد یا خود آن ها در خواست کنند.
در هرحال اثبات اینکه متقاضی حق تحصیل پناهندگی دارد، با خود متقاضی است.

  • دکتر حسن سعدی
  • دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری