چامه‌ی تیر و مرداد ماه منتر شد

چامه منتشر شد

زانا کوردستانی / دوماهنامه چامه منتشر شد.

دوماهنامه‌ی چامه منتشر شد

شماره‌ی تیر و مرداد ۱۴۰۲ دوماهنامه‌ی هنری، ادبی و فرهنگی چامه با صاحب امتیازی آقای “صادق رحمانی” چاپ و در دسترس عموم قرار گرفت.

در این شماره‌ی که گذری بر زندگی و آثار “قطب‌الدین صادقی” خواهیم داشت، شعر و داستان و گپ گنجانده شده است.

آثاری از هرمز علی‌پور – موسی بیدج – اکبر قناعت‌زاده – محمد جانبازان و… در این شماره به کار رفته است.

✍ زانا کوردستانی