سخن امروز

دوملیتی ها و تقابل دو فرهنگ و آداب-نجمه صالحی

هرروز با سخن روز در رسانه ایرانیان اروپا همراه باشید.

هویت دو ملیتی

موضوع جالبیست هویت دو ملیتی ، همانطور که می‌تواند کم و کاستی های مسیر و زندگی مورد نظر را بهمراه داشته باشد . ازین رو در پی مزایا و معایب این روند زندگی و شناسایی مراحل آن بودم تا اطلاعاتی کسب کنم . می‌تواند زندگی سختی باشد همانطور که مراحل متنوعی را داراست ازین جهت که زندگی دوملیتی مادام در رفت و آمد است و کسب می‌کند آنچه در دو فرهنگ و آداب ، سنت و اعتبار است و کسب می‌کند قانونی را که می‌تواند انعطاف داشته باشد و این یک فرصت برای فرد مورد نظر محسوب می‌شود و شناختی فرای آنچه یک ملیتی ها می‌توانند درک کنند و این تعامل و حرکت مبنی بر تغییر و تبدیلات دوران تولد است . که با کسب مهارت‌ها و هزینه های متعدد و حامیان و وکیلان می‌تواند مسائل تردد و قانون‌های زاد گاهش را بدست آورد . نمی‌توان گفت معایب آن بر مزایا می‌ چربد زیرا هنری اجباریست تا به اختیار در  تعاملات همسو شود و می‌توان نیمه پر این حجم از شناخت را پر رنگ تر کرد . زیرا همانگونه که می‌تواند املاک و مستغلات در دو زادگاهش اختیار کند مالیات را دوبرابر پرداخت می‌کند و این یک عیب محسوب نمی‌شود زیرا دارائی های او می‌تواند همچنان دوبرابر شود . و از لحاظ فرهنگی اجتماعی در پیشرفت است . کسی که اینگونه هویتی دارد ظرفیت عبور از مراحل قانون را در خود ایجاد کرده و این یک فرصت تنگاتنگ در مسائل پیشبردیست . که امکان رشد و تحصیل برای او همچنان فراهم است همچنان که مجبور می‌شود راه قانون را طی کند . او ذاتا یک قانونمند متولد خواهد شد . اینها شاید معایب بنظر رسند اما برای کسیکه عادت به یک ملیتی دارد بسیار سخت و طاقت فرساست . ازین رو روند اجرای زندگی‌شان در دست خودشان آسان است و آنها با این طریق زندگی در تعامل و تعادل قرار می‌گیرند. آنها انسانهای قابلی هستند . آنها عاشق می‌شوند زیرا به فهم زیبایی ها پی خواهند برد ، قدر هنرهای خفته ی تاریخ را بدانیم آنگاه به هنرهای بسیاری دست پیدا خواهیم کرد …