دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی

زانا کوردستانی / دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی در کامیاران برگزار خواهد شد.

دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی، در راستای کاهش آسیب ها و افزایش شور و نشاط اجتماعی در روزهای دوشنبه ۱۵ و سه شنبه ۱۶ آبانماه در سطح شهرستان کامیاران -(معابر عمومی شهرهای کامیاران، موچش وروستای تاریخی پالنگان)- برگزار  خواهد شد.

✍ زانا کوردستانی