دو دکلمه بهاری

دو دکلمه “بهار” ازسهامرادی و الهام حسینی ابهری

مخاطبان عزیز کافی است جهت انتشار دکلمه های خودرا برای ما ارسال نمایید.

:دو دکلمه به مناسبت بهار

 

دکلمه از سر کار خانم مرادی

سهامرادی. راهنمای گردشگری،صداپیشه و گوینده. مدرس فن بیان ،گویندگی و آواز. شاعر. دبیربخش شعررادیو مهرآوا

 

دکلمه ازالهام حسینی ابهری دبیر سرویس دکلمه رسانه: