پرسش و پاسخ با دکتر حسین اخلاقی درباره کودکان اوتیسم

دکتر اخلاقی و‌کودکان اوتیسم‌

سلام خدمت جناب آقای دکتر اولین نشانه هایی که میشه با اطمینان گفت کودک، کودک اوتیسمی هست کدام ها هستند؟...

با سلام خدمت جناب آقای دکتر
اولین نشانه هایی که میشه با اطمینان گفت کودک، کودک اوتیسمی هست کدام ها هستن؟تهیه و توضیح :دکتر حسین اخلاقی کوپایی
تنظیم: رامک تابنده