دیدار ایران و فلسطین از زاویه ای متفاوت

دیدار ایران و فلسطین از زاویه ای متفاوت همراه با رسانه ایرانیان اروپا در رقابت های جام ملت‌های آسیا باشید از دوحه باشما خواهیم بود

دیدار ایران و فلسطین از زاویه ای متفاوت

همراه با رسانه ایرانیان اروپا در رقابت های جام ملت‌های آسیا باشید
از دوحه باشما خواهیم بود