کشتی نمایشگاهی به امارات رسید

نمایشگاه کتاب در کشتی

زانا کوردستانی / یکی از بزرگترین نمایشگاه کتاب شناور جهان امروز در راس الخیمه امارات متحده‌ی عربی پهلو گرفت.

یکی از بزرگترین نمایشگاه کتاب شناور جهان امروز در راس الخیمه امارات متحده‌ی عربی پهلو گرفت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این کشتی روز سه شنبه پس از حرکت از بندر بصره عراق، درهای خود را در بندر راس الخیمه به روی عموم باز کرد. بیش از ۵۰۰ نفر در عرض چند ساعت از این نمایشگاه بازدید کردند.

این کشتی – نمایشگاه، قبلا در سال ۲۰۱۱ از دبی و در سال ۲۰۱۳ از ابوظبی بازدید کرده بود.

✍ زانا کوردستانی